פטלו-פמורליות | הליכה הצידה עם גומייה

פטלו-פמורליות | חיזוק סטטי מרחיקי ירך 

פטלו-פמורליות | סקוואט עם גומייה

פטלו-פמורליות | מדרגה