מייצבי כתף | Push up

מייצבי כתף | סיבוב פנימי בכתף

מייצבי כתף | חתירה

הסבר 

 

כללי

מייצבי כתף | סיבוב חיצוני בכתף

מייצבי כתף | הרחקת כתף