גיד אכילס | חיזוק בברכיים כפופות

גיד אכילס | מתיחה בברכיים כפופות 

גיד אכילס | חיזוק בברכיים ישרות

גיד אכילס | מתיחה בברכיים ישרות