עידו דנה | תעודת הסמכה

עידו דנה | תעודת הסמכה

עידו דנה | חדר כושר

עידו דנה | חדר כושר

עידו דנה | הערכה וטיפול רביע תחתון

עידו דנה | הערכה וטיפול רביע תחתון

עידו דנה | אוניברסיטת תל אביב

עידו דנה | אוניברסיטת תל אביב

עידו דנה | אוניברסיטת תל אביב

עידו דנה | אוניברסיטת תל אביב

עידו דנה | אוניברסיטת תל אביב

עידו דנה | אוניברסיטת תל אביב

צוות ספורט קליניק | אוניברסיטת אריאל

צוות ספורט קליניק | אוניברסיטת אריאל