שיקום בשלב sport related, 

שיקום טוב צריך להתבצע קרוב לתפקוד בו מעוניין המטופל. 

כשמטופל מגיע אלינו אנחנו משתפים אותו בתהליך ומבקשים ממנו לשתף אותנו במשימות או בספורט שאליו הוא מעוניין לחזור.

בשלבים המתקדמים ננסה לדמות ככל הניתן את התפקוד הרצוי באמצעות תרגול מתאים,

כאשר התרגול יתקדם בהדרגה במקביל להחזרתו לפעילות ספורטיבית באופן מלא.

 

 

בסרטון המצורף ניתן לראות שיקום כתף בשלב המתקדם, 

הבחור בסך הכל רצה לחזור לקייט סרף, 

אנחנו ניסינו להזכיר לו שיש גם גלים.

 

תרגיל משולב לחיזוק שרירי ליבה, יחד עם אימון פרפריוספטיבי במסגרת שיקום כתף. עבודה על משטח לא יציב מעודדת הפעלה של חגורת הכתפיים ביחס לעבודת חגורת האגן תוך שימור היציבות.