S4n6oCi.jpg

זעזוע מוח בספורט? לא עניין פשוט

בעבר היה זה עניין שבשגרה לראות שחקנים ממשיכים לשחק אחרי התנגשויות ראש, היום יש שינוי ביחס הציבורי, הרפואי, וגם זה של איגודי השחקנים עצמם להתנהגות כזו

לאחר המקרה, ולאור תפקידי בוועדה הרפואית המייעצת של ההתאחדות הצעתי לכנס את הועדה לדון במקרה ולגבש נהלים מסודרים ומחייבים וסנקציות על אי קיומם, במקרים של חבלת ראש.

(

נהלים כאלו יפחיתו את הלחץ מהצוות הרפואי בזמן המשחק ויאפשרו הגנה על בריאותו של השחקן במצבים מורכבים אלו, תוך הנחת היסוד של "אם יש ספק אז אין ספק" בכל הנוגע לפגיעה בעייתית בראש.

 

 

זעזוע מוח הוא אירוע בעל פוטנציאל לפגיעה חמורה. כמות פגיעות הראש מסך כל פציעות הכדורגל בשנה היא כ 3%-2% מסך כל הפגיעות. אחת הבעיות שרבות מפגיעות הראש ומזעזוע המוח המתלווה להם אינן מדווחות כלל, מעצם הקושי לזהות ולאבחן אותן

 

זעזוע מוח הוא בהגדרה הרפואית  "פגיעה זמנית במוח הנגרמת כתוצאה מחבלה, מכה או טלטול הראש".

בהקשר של כדורגל זה עשוי להיגרם כתוצאה מהתנגשות, כמו התנגשות ראשים, מרפק של שחקן יריב או או נפילה לא מוצלחת על הראש.

זעזוע המוח  מתרחש כאשר המוח מחליק קדימה ואחורה בכוח כנגד הקירות הפנימיים של הגולגולת. המוח מוגן בדרך כלל מהתנגשויות יומיומיות על ידי נוזל מוחי שדרה בתוך הראש, אולם האצה פתאומית עלולה לגרום לפגיעה מוחית, וכתוצאה מכך תסמינים של זעזוע מוח.

. רוב האנשים מתאוששים באופן מלא לאחר שסבלו מזעזוע מוח אך במקרה הגרוע ביותר,  זעזוע מוח יכול להוביל למוות כתוצאה מדימום במוח. זו הסיבה שאנשים הסובלים מטראומת ראש משמעותית צריכים להיות במעקב קרוב אחר  מצבם בשעות ובימים שלאחר הפציעה.

 

בנוסף, וזה רלוונטי במיוחד לוויכוח בהקשר של כדורגל, תסמונת הפגיעה השנייה יכולה להיות קטלנית. כאשר השחקן נפגע שוב וסובל מזעזוע מוח שני לפני שנפתרו השפעותיו של הזעזוע הראשון, מה שעלול לגרום לנפיחות מוחית מהירה ולרוב בדרך כלל קטלנית.

 

 

כיוון שכך, קריטי כי ספורטאים לא יחזרו לשחק אם הם חווים סימנים לפציעה ראשונה

 

האבחנה הראשוניות נערכת  על ידי הצוות הרפואי במגרש תוך בחינת מצבו ההכרתי ובחינת התלונות  המדווחות על ידי השחקן, בנוסף לסימנים נראים לעין וכל חשד קליני מצד הצוות הרפואי.

 

אם שחקן סובל ממה שנחשב ל"סימני זעזוע או פגיעה במוח "(כלומר אובדן הכרה, שכיבה ללא תנועה יותר מחמש שניות, בלבול / חוסר התמצאות, אובדן זיכרון, והפרעות טונוס או תנועה), השחקן חייב להיות מורד מהמגרש על פי FIFA.

לאחר המקרה, ולאור תפקידי בוועדה הרפואית המייעצת של ההתאחדות הצעתי לכנס את הועדה לדון במקרה ולגבש נהלים מסודרים ומחייבים וסנקציות על אי קיומם, במקרים של חבלת ראש.

נהלים כאלו יפחיתו את הלחץ מהצוות הרפואי בזמן המשחק ויאפשרו הגנה על בריאותו של השחקן במצבים מורכבים אלו, תוך הנחת היסוד של "אם יש ספק אז אין ספק" בכל הנוגע לפגיעה בעייתית בראש.